Baza międzynarodowych projektów
zrealizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w latach 2004-2010


Szukaj według kryteriów:

Opis projektu
Nazwa organizacji
Kraj partnerski
Grantodawca
Rok


Znaleziono: 3006 rekordów;


Nr Instytucja realizująca Miasto instytucji Opis projektu Kraje partnerskie Okres realizacji Dotacja Waluta Grantodawca
21 Stowarzyszenie 'Euroregion Niemen'  Suwałki  Wniosek o środki z działania 2.2 (wniosek parasolowy) - dofinansowanie zarządzania mikrograntami, weryfikacja projektów, szkolenia grantobiorców, kontrola wydatków beneficjentów programu.  Białoruś, Ukraina  2004-2006  4 836 275  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
22 Stowarzyszenie 'Region Beskidy'  Bielsko-Biała  Zakup sprzętu służącego do realizacji zadań związanych z mikroprojektami IW INTERREG IIIA Czechy-Polska.   Czechy   2004-2006  4 454  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
23 Stowarzyszenie 'Region Beskidy'  Bielsko-Biała  Pomoc techniczna na realizację zadań związanych z zarządzaniem mikroprojektami IW INTERREG IIIA Czechy-Polska.  Czechy   2004-2006  10 516  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
24 Stowarzyszenie 'Region Beskidy'  Bielsko Biała  Zarządzanie mikroprojektami - weryfikacja wniosków dotyczących mikroprojektów oraz kontrola wydatków beneficjentów.     2004-2006  20 582  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
25 Stowarzyszenie 'Region Beskidy'  Bielsko-Biała  Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Beskidy - projekt parasolowy - weryfikacja wniosków dotyczących mikroprojektów oraz kontrola wydatków beneficjentów.   Czechy   2004-2006  294 730  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
26 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  Rzeszów  Zarządzanie funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Karpackim - dofinansowanie zarządzania mikrograntami, weryfikacja projektów, szkolenia grantobiorców, kontrola wydatków beneficjentów programu.  Ukraina  2004-2006  41 045  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
27 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  Rzeszów  Promocja Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC w Euroregionie Karpackim - działania promocyjne Programu INTERREG III: wydanie publikacji, map, ulotek, opłacenie czasu antenowego, zorganizowanie imprez promocyjnych i podsumowujących program.  Białoruś, Ukraina  2004-2006  41 563  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
28 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  Rzeszów  Zarządzanie funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Karpackim - dofinansowanie zarządzania mikrograntami, weryfikacja projektów, szkolenia grantobiorców, kontrola wydatków beneficjentów programu.  Ukraina  2004-2006  66 690  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
29 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  Rzeszów  Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Karpackim - weryfikacja wniosków dotyczących mikroprojektów oraz kontrola wydatków beneficjentów.   Ukraina  2004-2006  68 024  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  
30 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki  Rzeszów  Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Karpackim - weryfikacja wniosków dotyczących mikroprojektów oraz kontrola wydatków beneficjentów.   Białoruś, Ukraina  2004-2006  88 516  PLN  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006  

Pokaż wszystkie rekordy / usuń wszystkie kryteria wyszukiwania

Powrót na stronę główną zagranica.org.pl


Donorzy: Ambasada Brytyjska, Ambasada Królestwa Niderlandów - Program Matra, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Fundacja Fundusz Współpracy, International Media Support, International Visegrad Fund, Komisja Europejska - EuropeAid, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Program Polska Pomoc, National Endowment for Democracy, Norweski Mechanizm Finansowy/MSZ RP - Program Partnerstwa Transgranicznego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program "Przemiany w Regionie" - RITA, Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa PAUCI, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Westminster Foundationa for Democracy.