Baza międzynarodowych projektów
zrealizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w latach 2004-2010


Szukaj według kryteriów:

Opis projektu
Nazwa organizacji
Kraj partnerski
Grantodawca
Rok


Znaleziono: 3006 rekordów;


Nr Instytucja realizująca Miasto instytucji Opis projektu Kraje partnerskie Okres realizacji Dotacja Waluta Grantodawca
2991 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich   Warszawa  'Edukacja dla dziennikarzy białoruskich w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego i internetowego' - szkolenia i staże dla młodych białoruskich dziennikarzy, studentów i absolwentów; zapoznanie z techniką pracy dziennikarza internetowego oraz normami etycznymi ogólnie przyjętymi w mediach funkcjonujących w krajach demokratycznych.  Białoruś  2010  37 634  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2992 Stowarzyszenie Ekologiczne 'Etna'   Oława  'Wsparcie Lokalnej Grupy Działania rzeki Tamiš w Serbii' - dwie wizyty studyjne liderów lokalnych z Serbii w Dolinie Baryczy; warsztaty planowania strategicznego w Serbii z udziałem polskich ekspertów i moderatorów; wspólne przygotowanie strategii rozwoju regionu i przykładowych planów operacyjnych.  Serbia  2010  39 500  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2993 Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 'Ziarno'  Słubice  'Zrównoważona przyszłość wsi mołdawskiej - w perspektywie polsko-mołdawskiej' - zbudowanie w trzech mołdawskich wsiach podstaw do ich zrównoważonego rozwoju z pełnym wykorzystaniem potencjału przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego.  Mołdawia  2010  38 400  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2994 Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie  Łódź  'Transfer na Ukrainę polskiego doświadczenia z zakresu opieki paliatywnej' - staże w ośrodkach medycyny paliatywnej w woj. łódzkim; szkolenia na Ukrainie.  Ukraina  2010  59 000  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2995 Stowarzyszenie Magurycz  Uście Gorlickie  'Śladami niepamięci - reanimacja wielokulturowego dziedzictwa Szargorodu' - działania na rzecz ratowania zaniedbanych cmentarzy; wywiady z mieszkańcami; różnego rodzaju działania z młodymi mieszkańcami Szargorodu w celu stworzenia archiwum historii miasta; spektakle teatralne oparte na zgromadzonym materiale; wystawa obrazująca bogactwo dziedzictwa kulturowego Szargorodu.  Ukraina  2010  39 840  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2996 Stowarzyszenie Panorama Kultur   Wojsławice  'Praca z trudną pamięcią w lokalnych społecznościach. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń' - seminarium w Polsce, którego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi organizacjami zajmującymi się w społecznościach lokalnych działaniami edukacyjnymi i animacyjnymi dotykającymi 'trudnej pamięci' oraz przekazanie organizacjom ukraińskim doświadczeń i metodologii wypracowanych przez Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' w pracy edukacyjnej i animacyjnej opartej na pamięci małej ojczyzny.  Ukraina  2010  39 800  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2997 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 'Krok za krokiem'   Zamość  'Sieć Liderów - szansą na realizację równych praw osób niepełnosprawnych na Ukrainie II' - szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych, dotyczące zwiększenia dostępu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym do odpowiedniej opieki zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej na Ukrainie, poprzez konsolidację działań organizacji pozarządowych.  Ukraina  2010  98 500  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2998 Stowarzyszenie Przyjaciele Pięknej Ziemi   Rawa Mazowiecka  'Piękna Ziemia - Gruzja' - dwie serie warsztatów wyjazdowych dla młodych trenerów działających w środowisku uchodźców z Abchazji i Osetii, mieszkających w Tbilisi w Gruzji; celem projektu było wzmocnienie i dostarczenie narzędzi do dalszej pracy dla grupy młodych trenerów, członków organizacji Generacja Młodych Trenerów z Gruzji.  Gruzja  2010  22 160  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
2999 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  Bartoszyce  'Rzeczpospolita Artystyczna - Bartoszyce 2010' - organizacja warsztatów dla młodzieży z Polski i Ukrainy poświęconych malowaniu na szkle, obrzędowości, wokalistyce, symbolice w sztuce i tworzeniu wystaw artystycznych; wykłady; pokazy multimedialne; wycieczki krajoznawcze.  Ukraina  2010  31 979  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
3000 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  Warszawa  'Polsko-białoruska szkoła animatorów kultury. Transfer doświadczeń - ochrona dziedzictwa żydowskiego' - dwudniowe seminarium i wizyta studyjna w Polsce, w celu przekazania rozwiązań i doświadczeń polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się badaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa żydowskiego oraz edukacją dla tolerancji; prezentacja kolejnych etapów pracy przy innowacyjnym narzędziu internetowym poświęconym dziedzictwu żydowskiemu - portalu społecznościowym 'Wirtualny Sztetl'.  Białoruś  2010  37 614  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  

Pokaż wszystkie rekordy / usuń wszystkie kryteria wyszukiwania

Powrót na stronę główną zagranica.org.pl


Donorzy: Ambasada Brytyjska, Ambasada Królestwa Niderlandów - Program Matra, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Fundacja Fundusz Współpracy, International Media Support, International Visegrad Fund, Komisja Europejska - EuropeAid, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Program Polska Pomoc, National Endowment for Democracy, Norweski Mechanizm Finansowy/MSZ RP - Program Partnerstwa Transgranicznego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program "Przemiany w Regionie" - RITA, Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa PAUCI, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Westminster Foundationa for Democracy.