Baza międzynarodowych projektów
zrealizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w latach 2004-2010


Szukaj według kryteriów:

Opis projektu
Nazwa organizacji
Kraj partnerski
Grantodawca
Rok


Znaleziono: 3006 rekordów;


Nr Instytucja realizująca Miasto instytucji Opis projektu Kraje partnerskie Okres realizacji Dotacja Waluta Grantodawca
3001 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  Warszawa  'Ochrona dziedzictwa kulturowego i pamięci o Żydach na Białorusi' - seminarium w Mińsku dla nauczycieli białoruskich szkół; dziesięciodniowy objazd dokumentacyjny po miasteczkach zachodniej Białorusi; wystawa oraz cykl warsztatów w szkołach białoruskich; transfer wiedzy na temat metod upamiętniania zabytków i pracy z pamięcią społeczną.  Białoruś  2010  39 975  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
3002 Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr   Pyzdry  'Orhea - wielokulturowość dla agroturystyki' - szkolenie i warsztaty dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność agroturystyczną w Mołdowie; transfer wiedzy dotyczącej tworzenia i promocji produktu agroturystycznego.  Mołdawia  2010  40 000  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
3003 Towarzystwo Nasz Dom  Warszawa  'Metoda Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną w warunkach opieki instytucjonalnej' - szkolenia mające na celu zastąpienie nieskutecznych metod pracy grupowej z dziećmi osieroconymi oraz realizację planów pracy z każdą rodziną w oparciu o wystandaryzowane narzędzia pracy.   Gruzja  2010  38 280  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
3004 Towarzystwo Nasz Dom  Warszawa  'Realizacja procedury pracy z rodziną w domach dla dzieci w Tbilisi' - warsztaty i konsultacje w Tbilisi, poświęcone procedurom pracy z rodziną opartej na doświadczeniach Towarzystwa Nasz Dom w pracy w domach prowadzonych przez Towarzystwo w Polsce oraz w innych domach realizujących Metodę Indywidualnych Planów.  Gruzja  2010  39 990  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
3005 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych   Łódź   'Psychiatria środowiskowa - obywatelska alternatywa wobec monopolu publicznej opieki psychiatrycznej' - 3-dniowe warsztaty nt. psychiatrii środowiskowej w Kiszyniowie, dla lekarzy psychiatrów, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych.  Mołdawia  2010  20 965  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  
3006 Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych  Lublin  'Tydzień NGO a pracy na lata... współpraca organizacji pozarządowych Lublina i Samary' - organizacja tygodni NGO w Polsce i Rosji w celu integracji środowiska NGO, stworzenia przestrzeni nawiązywania nowych kontaktów i zwrócenia uwagi na role, jakie spełniają organizacje pozarządowe; w ramach tygodni NGO odbyły się szkolenia z fundraisingu, jarmark organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych kraju-partnera.   Rosja  2010  83 000  PLN  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA - Przemiany w Regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji  

Pokaż wszystkie rekordy / usuń wszystkie kryteria wyszukiwania

Powrót na stronę główną zagranica.org.pl


Donorzy: Ambasada Brytyjska, Ambasada Królestwa Niderlandów - Program Matra, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg 2004-2006, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Fundacja Fundusz Współpracy, International Media Support, International Visegrad Fund, Komisja Europejska - EuropeAid, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Program Polska Pomoc, National Endowment for Democracy, Norweski Mechanizm Finansowy/MSZ RP - Program Partnerstwa Transgranicznego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program "Przemiany w Regionie" - RITA, Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa PAUCI, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Westminster Foundationa for Democracy.